Sosyal Girişimciler için ASHOKA

Sosyal girişimciler, yenilikçi fikirleriyle toplumsal sorunlara çözümler geliştiriyor ve sistemleri dönüştürüyor.

Sosyal girişimci kimdir?

Sosyal girişimciler, toplumsal dönüşüm aktörüdür. Çözümü aciliyet gerektiren çevresel ve toplumsal sorunlara kalıcı ve ölçeklenebilir çözümler geliştirir.

Sosyal girişim nedir?

Sosyal girişim sosyal bir hedefe yönelik olarak ticari faaliyetlerin bir araç̧ olarak kullanıldığı ve elde edilen gelirin yine bu sosyal hedefe yönlendirildiği bir işletme modelidir.

Sosyal girişimcilik nedir?

Toplumda ihtiyaç analizi sonucu belirlenen problemlere karşı maddi fayda ve kar ön planda olmaksızın, problemin çözümüne, problemin ortadan kaldırılmasına ve sistemlerin dönüşmesine yönelik girişimciliğin gerçekleştirilmesidir.

Ashoka Fellowship Programı

#HerkesFarkYaratabilir

Küresel Ashoka Fellowship Programı, sosyal girişimcilerin bireysel olarak yarattıkları etkinin çok ötesinde fark yaratabildikleri dinamik bir iş birliği ve iletişim platformu!

Nedir?

Ashoka Fellowship, 92 ülkede 3.500’den fazla sosyal girişimciyi buluşturan, Ashoka’nın temel sosyal girişimci destek programıdır.

Ashoka’nın uzun soluklu desteklerinin temelinde, sosyal girişimci bireyin, vaktinin ve enerjisinin %100’ünü sosyal girişimine ayırarak, sosyal etkisini hızlı bir şekilde artırması fikri vardır.

Ashoka Fellowları 3 yıl boyunca maddi desteğe (ihtiyaç halinde), ömür boyu faydalanabildikleri pro-bono uzman desteklerine ve dünyanın ilk ve en geniş küresel sosyal girişimci ağına erişirler.

Neden Farklı?
  • Kapasite geliştirme hizmetlerinden ayrışarak, sosyal girişimcinin sistematik dönüşüm vizyonu ve araçlarını geliştirmesine odaklanır.
  • Proje, kurum veya program değil, birey odaklıdır. Pek çok Ashoka Fellowu seçildikleri projelerini büyüttükten sonra yenilerine başlamaktadır.
  • İlk üç senesi yoğunlaştırılmış olmak üzere ömür boyu devam eden, uzun soluklu bir destek programıdır.
  • Sağladığı destek sadece finansal veya sadece danışmanlık gibi tek bir alanda değil, pek çok alana yayılır.
  • Türkiye’de uluslararası bir network sağlayan tek sosyal girişimci destek programıdır.

Küresel Ashoka Fellowship ağında bugün 92 ülkeden 3.500’ün üzerinde sosyal girişimci bulunuyor.

Türkiye Sosyal İnovasyon

Ekosistem Haritası

Sosyal inovasyon alanındaki aktörlerin hangi alanlarda çalıştıklarını ve nasıl iş birlikleri yaptıklarını görünür kılmak, buradan hareketle de geliştirilmesi gereken alanları birlikte tespit etmek ve bu alanlar etrafında iş birlikleri gerçekleştirmenin kolaylaştırıcıları olmayı hedefliyoruz.

Program Destekçilerimiz

Ekosistem Paydaşlarımız