Ashoka ne demektir?

Ashoka adı, dünyanın en büyük sosyal girişimcilerinden biri olan Hint İmparatoru Ashoka’yı onurlandırılmak için seçilmiştir. M.Ö. 3. yy’da Hindistan’ın birleşmesinden sonra şiddetten
vazgeçerek tarihin en hoşgörülü, küresel düşünen ve yaratıcı liderlerinden biri olan İmparator Ashoka ekonomik kalkınma ve sosyal refah alanlarında öncü yeniliklerde bulunmuştur. Yaratıcılığı, küresel düşünceli yaklaşımları ve hoşgörüsünden Ashoka sosyal yenilikçi örneklerinden bir ilk olarak tanınır. Sanskritçe bir kelime olan Ashoka “kederin yokluğu” anlamına gelmektedir.

Ashoka'nın merkezi nerede, nasıl yönetiliyor?

Merkezi Washington D.C.’de bulunan Ashoka’nın yönetim kurulu başkanı Diana Wells’tir. Her Ashoka ofisinin ülkenin/bölgenin yapısına uygun bir yapılanması, kendi yönetim kurulu ve yöneticileri bulunmaktadır. Bu ofisler Ashoka Uluslararası’nın bir parçasıyken, aynı zamanda Ashoka’nın genel prensipleri çerçevesinde kendi program önceliklerini ve stratejilerini belirleyebilirler. Ashoka ofislerinin yöneticileri belli aralıklarla bir araya gelerek bilgi paylaşımı, strateji geliştirme toplantılarıyla küresel organizasyona yön verir.

Ashoka Türkiye ne zaman kuruldu?

Ashoka, Türkiye’den ilk sosyal girişimciyi 2000 yılında seçerek faaliyetlerine başladı. Türkiye’den seçilen ilk fellow, Buğday Derneği’nin kurucusu Viktor Ananias’ı saygıyla anıyoruz. Türkiye’deki etkinliklerine uzun süre sosyal girişimci seçerek devam eden Ashoka, 2014 yılında Ashoka Vakfı’nı kurdu.

Ashoka'nın Türkiye'nin başka illerinde temsilcilikleri var mı?

Hayır, Ashoka’nın İstanbul dışında temsilciliği ya da ofisi bulunmuyor.

Ashoka’nın desteklediği sosyal girişimciler, pozitif sosyal etki yaratan fikir öncüleri olarak bulundukları şehirde sosyal girişimciliğin gönüllü elçiliğini yapıyor.

Ashoka maddi kaynağını nerden sağlıyor?

Ashoka finansal sürdürülebilirliğini bireylerden, fon veren vakıf ve şirketlerden bağış kabul ederek sağlıyor.

Ashoka’nın farklı sektör ve ilgi alanlarından birçok bireysel ve kurumsal bağışçısı bulunuyor.

Ashokalı Fellowlar kimlerdir?

Ashokalı sosyal girişimciler, sosyal sorunlara yönelik kendi yenilikçi çözümleriyle ve toplum genelindeki modelleri değiştirme potansiyeliyle tanınan öncü sosyal girişimcilerdir. Bu kişiler yeni fikirler sunma bağlılığını emsalsiz şekilde gösteren ve değişim için duyarlık, yaratıcılık ve iş birliğinin büyük güçler olduğunu kanıtlamış kişilerdir. Ashoka Fellow'ları, dünya çapında 92’den fazla ülkede, insana ihtiyaç duyulan her alanda çalışmaktadır.
Ashokalı sosyal girişimcilerden, Ashoka’dan destek aldıkları yıllık dönemler boyunca Ashoka'nın temel ilke ve koşullarına uymaları beklenir. Bir iş birliği ve iletişim platformu olan Ashoka Fellowship, bu ilkeler ve koşullar gözetildiği sürece etkili olmaya ve destek mekanizmalarını işletmeye devam eder.
Ashoka, kendini bir hizmet sağlayıcısı olarak değil, üyeleri, çalışanları ve destekçileri ile birlikte iskeletini oluşturduğu, sosyal girişimcilerin ihtiyaçlarını uygun kaynaklarla buluşturan bir platform olarak görür. Bu bağlamda Ashoka ağında ihtiyaçların karşılıklı saygı, dayanışma ve iş birliği ruhuyla karşılanması hedeflenir.

Ayrımcılık Yasağı

Ashoka Fellow'ları, fiilen veya sözlü olarak, hiçbir birey veya kuruma yönelik milliyet, ırk, cinsiyet, din, yaş, kast veya herhangi diğer performans dışı kriter
temelli ayrımcılık yapmaz.

Şiddetsizlik

Bireysel veya kurumsal olarak hiçbir şiddet eylemine katılmaz, şiddeti desteklemez veya övmez.

Tarafsızlık

Kendisinin, kurumunun veya çalışmalarının herhangi bir siyasi oluşum, parti veya totaliter ideoloji ile bağdaştırılmasına izin vermez.

Şeffaflık

Ashoka ağından gelen bilgi taleplerine cevap verir, varsa ülke ofisi tarafından belirlenen raporlama standartlarına uyar. Bu temel prensibe ek olarak,
Ashoka mali desteğinden faydalanan üyelerin maddi durumlarında herhangi bir değişiklik olması (örneğin ihtiyacın azalması veya ortadan kalkması) durumunda Ashoka’yı bilgilendirmelerini bekler.

Öncelik

Ashoka fellowluğunun ilk 3 yılı boyunca fellowluğa seçilmesini sağlayan çalışmaya öncelik vermeyi ve kendisini tam zamanlı olarak adamayı kabul eder. Ashoka mali desteğinden faydalanan üyelerin maddi durumlarında herhangi bir değişiklik olması (örneğin ihtiyacın azalması veya ortadan kalkması) durumunda Ashoka’yı bilgilendirmelerini bekler.

Ashoka Fellow'u olabilir miyim?

Evet, toplumsal bir problemi önemli ölçüde değiştirecek yaratıcı yeni fikirlere sahip bir sosyal
girişimci iseniz neden olmasın? Ashoka, yoğun ve insan merkezli süreçte, dünya çapında öncü sosyal girişimciler arıyor, bu kişileri Ashoka’nın küresel, güven esasıyla oluşturulan Fellowship programına dahil ediyor. Daha fazlasını öğrenmek için, Ashoka’nın seçim kriterlerini okuyabilirsiniz.

Bütün Ashoka Fellow'ları Ashoka'dan finansal destek alıyor mu?

Hayır. Ashoka Fellow'larına sağlanan maddi destek opsiyonun amacı, fellowun tüm mesaisini sosyal girişimine ayırmasını mümkün kılmaktır.

Hali hazırda sosyal girişimi sayesinde geçinebilen ya da sosyal girişimine tam zamanlı vakit ayırmasını engellemeyecek geliri olan (örn. taşınmazlar, telif gelirleri, vs.)  fellowlar Ashoka’dan finansal destek almaz.

Ashoka'nın siyasi bir parti ile bağlantısı var mı?

Hayır, Ashoka’nın dünyada ve Türkiye’de hiçbir siyasi parti ya da ideolojiyle bağlantısı yoktur.
Ashoka’nın desteklediği sosyal girişimciler, siyasi faaliyetlerde seçilmiş pozisyonlara gelirlerse, Ashoka destekleri bu süre boyunca dondurulur, sosyal girişimleriyle meşgul olmaya tekrar başladıklarında gerekiyorsa devam eder.

Ashoka'nın bir ticari kuruluş ile bağlantısı var mı?

Ashoka, çalışmalarını yaygınlaştırmak, özel sektörü pozitif toplumsal etki yaratma çalışmalarına dahil etmek için şirketlerle iş birlikleri yapabilir.

Bu iş birlikleri, süresi ve kapsamı belirlenmiş, hukuki sözleşmelerle tanımlanmış projeler şeklinde gerçekleşir.

Ashoka'da maaşlı çalışan var mı?

Ashoka, programlarını ve operasyonlarını profesyonel çalışan bir ekiple yürütür.

İhtiyaç duyulan konularda ve belirli sürelerde, proje bazlı olarak yetkin gönüllülerle çalışır.

Ashoka'da gönüllü olmak için ne yapabilirim?

Ashoka’da sürekli ve düzenli bir gönüllülük programı bulunmamaktadır.

Gönüllülük ve staj ilanları, sosyal medya hesapları üzerinden duyurulmaktadır.

İşe alımlarınız nasıl yapılıyor?

Ashoka’da işe alımlar, websitesi ve sosyal medya üzerinden duyurulan pozisyonlara alınan başvuruların değerlendirilmesi, ön değerlendirmeyi geçen adaylarla yüz yüze mülakatlar yapılması ve mülakatlardan geçen adayların yönetim kurulu tarafından onaylanmasıyla gerçekleşir.

Açık pozisyonlar için websitesi ve sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.