Yaşar Adnan Adanalı


GİRİŞİM

Mekanda Adalet Derneği

Fellow seçİlme tarihi

2016


Yaşar ve Mekanda Adalet Derneği, kentteki ve kırdaki mekanların daha adil ve demokratik şekillerde tasarlanıp kullanılması için tasarımcılar, şehirbilimciler, kentte ve kırda yaşayan kiracılar, mülteciler, dezavantajlı gruplarla birlikte mahalle örgütlenmeleri için bilgi ve gündem üretiyor, alternatif yaşam alanı projeleri tasarlıyor​.

Türkiye’deki toplam nüfusun %70’inden fazlası şehir merkezlerinde yaşıyor ve ülke demokratik olmayan, çevreye zarar veren, haksız ve kar odaklı kentsel gelişim modellerinden dolayı sıkıntı çekiyor. Bu durum, sadece şehirleri ve şehirlerde yaşayanları değil, tüm toplumu ve çevreyi etkiliyor.

Yaşar ve Mekanda Adalet Derneği, farklı paydaşlar için bilgiler üreterek, farkındalığı yükselterek ve katılımcı modeller oluşturarak Türkiye’deki yıkıcı kentsel gelişim anlayışının arkasındaki olumsuz çevre politikalarını olumlu hale getirmek için, yani mekânda adalet sağlamak için kurulmuştur. Düzceli depremzedelerin kurduğu Düzce Umut Atölyesi’ne verdikleri destekle onlarca aile kendi evlerini tasarladı. Çocuk, gıda, ekoloji temalarıyla çıkardıkları süreli yayınlar, mekanda adalet konusunda Türkiye’de literatürün oluşumuna katkı sağladı. Yayın ve bilgi üretme çalışmaları 500.000’den fazla kişite ulaştı. ​

Mekanda Adalet Derneği, 2019’da Mekanda Adalet Akademisi’ni kurarak farklı arkaplanlardan yurttaşların kentsel ve kırsal mekanlarla ilgili bilgi sahibi olmasını ve yeni projeler geliştirmesini hedefliyor.

Emrah Kırımsoy
Serra Titiz