Uygar Özesmi


GİRİŞİM

Good4Trust.org

Fellow seçİlme tarihi

2017


Uygar ve Good4Trust.org, ekolojik sürdürülebilirliği tehdit eden tüketim ekonomisine alternatif bir model yarattı: Türetim ekonomisi.

Dünya, ekolojik, ekonomik ve toplumsal bir krizin içinde. Ekolojik sürdürülebilirlikle birlikte toplumsal yapıları da tehdit eden tüketici ekonomik model, artık işe ysaramıyor. Bunun alternatifi ise Türetim ekonomisi modeli.​

Bu modelde, adil ve ekolojik üretim yapan üreticiler ve bu ürünleri satın alan türeticiler bir online platformda buluşarak topluluk oluşturuyor. Türeticilerin, bütün ihtiyaçlarını ekolojik ve sosyal açıdan adil üreticilerden karşıladığı, adil ve ekolojik açıdan sürdürülebilir gelir yarattığı bu modelde, bu değeri toplayan Good4Trust’taki üreticiler de aynı zamanda bir türetici olarak bütün üretim ve yaşam ihtiyaçlarını birbirlerinden karşıladığında, bu değer sistem içinde kalıyor. ​​Modelin öngörüsü, dışarıya kaçan bir değer söz konusu olmadığında, makro ölçekteki döngüsel ekonomi, yani Türetim Ekonomisinin, büyüyerek kâr maksimizasyonunun ve tüketime dayalı büyüme ekonomisinin yerine geçeceği yönünde. ​

Şu ana kadar 130.000 TL, ekolojik ve sosyal açıdan adil üretim yapan 63 üreticiye gitti ve bu üreticiler de kendi aralarında alışverişe başladı. Şu anda kendisine türetici diyen 10.250 kişi ve bu türeticileri temsil eden 7’ler Konseyi’nin seçtiği 63 üretici bir araya gelerek bir topluluk oluşturdu.​ Good4Trust.org’un 2019 planları arasında türetici sayısını artırma, üretici çeşitliliğini geliştirmenin yanı sıra Latin Amerika, Afrika ve Avrupa pazarlarına açılma fırsatları bulunuyor. ​

Durukan Dudu
Tanfer Dinler