Selma Demirelli


GİRİŞİM

Nilüfer Kadın Kooperatifi

Fellow seçİlme tarihi


Türkiye’de bir ilk olan kadın yapı kooperatifinin kuruluşuna öncülük eden Selma ve ekibi, 2002 yılında kurduğu Nilüfer Kadın Kooperatifi aracılığıyla kadın girişimciliğini destekleyerek, kadınların iş kurmalarını ve gelir getirici faaliyetlerde bulunmalarını sağlıyor.

Düzce’de 1990’ların sonunda meydana gelen sel ve deprem felaketleri, kadınların bir araya gelerek, kendi sorunları etrafında örgütlenebilecekleri, her kadının eşit söz hakkına sahip olabileceği, sorunlarına çözüm üretebileceği, 0-6 yaş arası çocuklarının bakım ve eğitimine katkıda bulunabileceği kolektif bir yapı ihtiyacını doğurdu. Nilüfer Kadın Kooperatifi, toplulukların yeniden canlanmasında etkin rol almaları, kurumsal kimlik kazandıklarında karar mekanizmalarını olumlu ve doğru anlamda etkileyeceklerine inandığı örgütlenmenin yasallaşması adına kuruldu.

2000 yılından bugüne kadar en az 850 çocuk okul öncesi erken çocukluk eğitimi programından, 3250 kadın Mahalle Anneliği programından, 150 kadın konut projesi eğiminden faydalandı. 48 evsiz kadın kendi konutuna kavuştu. 300’den fazla kadın mikrokredi programından yararlandı.

Serra Titiz
İbrahim Betil