Mine Ekinci


GİRİŞİM

Köy Okulları Değişim Ağı- (KODA)

Fellow seçİlme tarihi

2019


Mine ve KODA (Köy Okulları Değişim Ağı) ekibi, köylerde eğitimin kalitesini arttırmak için köy öğretmenleri, eğitmenler, akademisyenler, gönüllüler ve karar mercilerinden oluşan bir ağ oluşturarak, köylerde çocuktan başlayarak tüm topluluğa yayılacak ve kırsal kalkınmayı destekleyecek yenilikçi bir eğitim anlayışını hayata geçirmeye çalışıyor. Mine köy okullarındaki dezavantajları görmezden gelmeden, köylerin eğitime dair potansiyel avantajlarına odaklanarak, doğa ile iç içe, farklılıkları kapsayan, akran eğitiminden en iyi biçimde faydalanan, çocukların sosyal, duygusal, bilişsel, fiziksel ve ruhsal gelişimini önemseyen bütüncül bir eğitim modeli tasarlıyor. Bunun için ekiple birlikte; köy öğretmenlerinin ihtiyaçlarına yönelik öğretmen eğitimlerinin düzenlenmesi, yeni atanan öğretmenlere oryantasyon eğitimlerinin verilmesi, eğitim fakültelerindeki öğretmen adaylarının köy okullarında öğretmenlik için hazırlanması, birleştirilmiş sınıflı köy okulları için eğitim içeriklerinin hazırlanması ve yayınlanması, köy halkı, çocuklar, gönüllüler ve öğretmenlerin birbirlerini desteklemesine yönelik çalışmalar yürütüyor.  

Türkiye’de, kırsalda yaşayan ve ilkokul çağında olan bir milyon çocuk bulunuyor. Köy okulları, fiziki koşulların yetersizliği ve kalabalık sınıflardan ötürü dezavantajlı alanlar olarak kabul ediliyor. Son yıllarda birçok bölgede köy okulları kapatılıyor ve taşımalı eğitime geçiliyor. Köy ve köy okuluna dair pratik bilgileri olmayan eğitim fakültesi mezunu öğretmenler, köyde yaşam ve okula uyum konusunda zorlanabiliyorlar. Benzer problemlerle mücadele eden öğretmenlerle iletişim halinde olmamaları ve kısıtlı sosyal imkanlardan ötürü öğretmenler, yalnızlık hissi ve motivasyon kaybı ile karşı karşıya kalıyorlar. 

KODA bugüne kadar 130 öğretmen üzerinden köy okullarındaki 2000 çocuğa ulaştı. Etki alanı düşünüldüğünde bu çocukların aileleri ve içinde bulundukları topluluklar üzerinden projenin ulaştığı insan sayısı 7000’i buluyor. 

Gülcan Yayla
Burak Arıkan