İbrahim Betil


GİRİŞİM

Toplum Gönüllüleri Vakfı

Fellow seçİlme tarihi


İbrahim Betil ve Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG), 2002 yılından bu yana gençleri güçlendirerek toplumsal barış, dayanışma ve değişimde aktif rol almalarına öncülük ediyor.

Türkiye’de gençlerin gönüllü faaliyetlere katılım oranı %5 seviyesinde; bu durum sosyal duyarlılığın eksik olmasına ve gençliğin sosyal politikalarda çok az rolünün olmasına sebep oluyor.

İbrahim Betil ve TOG, gençler aracılığıyla toplumda sosyal sorumluluk yönünde farkındalık yaratırken üniversitelilerin ihtiyaçları hakkında kamusal düzeyde bilinirlik sağlıyor. Üniversitelilerin kulüp, topluluk veya grup olarak örgütlenerek belirledikleri ihtiyaçlara göre sürdürülebilir projelerini hayata geçirmelerine öncülük ediyor; yetişkin ve gönüllülerin katılımını ve rehberliğini sağlıyor; gönüllülük, proje eğitimi, insan hakları gibi konularda eğitmen eğitimleri veriyor; gençlere burs ve rehberlik imkanı sağlıyor.

2018 yılı sonunda itibariyle Toplum Gönüllüleri Vakfı bünyesinde 80 ilde 9.164 projede toplamda 409.199 genç proje gönüllüsü aktif olarak yer alıyor.

İbrahim Betil,TOG’unyanısıraTürkiye’de eğitim, insan hakları, sosyal girişimcilik konularında birçok sivil toplum kuruluşunun yönetim ve/ya danışma kurulunda bulunuyor, bilgi ve birikimini sivil alanın gelişmesi için seferber etmeye devam ediyor.

Selma Demirelli
Halime Güner