Huriye Göncüoğlu


GİRİŞİM

Türkiye’nin Kadın Balıkçıları

Fellow seçilme tarihi

2018


Huriye ve Kadın Balıkçılar Derneği, balıkçılık sektöründe aktif olarak çalışan ancak hakları ve varlıkları yok sayılan kadın balıkçıların güçlendirilmesi, örgütlenmesi, yine balıkçılıkla ilgili alternatif geçim kaynakları ile tanıştırılmasını hedefliyor. ​

Türkiye’de yaklaşık 100.000 kişi aile balıkçılığıyla geçimini sağlıyor, ancak gerek ekolojik dengenin bozulması gerekse balıkçı topluluklarının sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı konumu mesleklerini sürdürmelerini güçleştiriyor. Diğer taraftan kadın balıkçılar tıpkı tarımda olduğu gibi kötü koşullarda, az maaşa razı olarak ve mesleki kurumlarda ve kooperatiflerde var olamayarak mesleklerini sürdürüyorlar.

Huriye ve ekibi, balıkçılık sektöründe aktif olarak çalışan ancak yok sayılan kadın balıkçıların güçlendirilmesi, örgütlenmesi, yine balıkçılıkla ilgili alternatif geçim kaynakları ile tanıştırılmasını hedefliyor. Geleneksel aile balıkçılığını korunması ve devam ettirilmesini sağlamak amacıyla, genç nesil kadın balıkçılara ve çocuklara ulaşıyor, uluslararası bağları genişletiyor, kuvvetlendiriyor. ​

Bugüne kadar Muğla, Bursa ve Isparta’da kıyı ve göllerde balıkçılık yapılan 20 köyde çalışan Huriye 375 balıkçı kadına mesleki ve liderlik açısından güçlendirici eğitimler verdi. Türkiye’nin en büyük balıkçılık kooperatifinde kadın balıkçıların temsil edildiği özel bir komitenin kurulmasını sağladı. Gelecekte kadın balıkçıları gelir getirici faaliyetlerle desteklemeyi, kendi yerellerinde fark yaratan liderler olmalarını sağlamayı ve balıkçılık sektörünün işleme, ağ örme gibi dallarındaki kadınlara da ulaşmayı planlıyor. ​

Mesut Keskin
Mehmet Atakan Foça