Halime Güner


GİRİŞİM

Uçan Süpürge

Fellow seçİlme tarihi


Halime ve ekibi, Türkiye genelinde kadın kuruluşları ve grupları ile kamu kurumları ve diğer sivil toplum kuruluşları arasında iletişimin ve diyaloğun güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapıyor, toplumsal cinsiyet eşitliğinin hayatın her alanında sağlandığı, herkes için adil bir dünyaya kavuşmak üzere değişim yaratma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

19​90’lar kadın örgütlerinin kurumsallaşmasının arttığı yıllardı. Tam da bu yıllarda iletişim, iş birliği ve dayanışma kadın örgütleri arasında en çok konuşulan konular oldu. Bugün ise, kadın cinayetleri, kadına ve çocuğa karşı cinsel taciz, şiddet, hak savunucularına karşı yapılan haksızlıkların artığını,  çalışma yaşamından eğitime kadar kadınların kazanılmış haklarında geri adımların atıldığını görülüyor.

Uçan Süpürge, Türkiye’deki kadın örgütleri arasında etkileşim çok zayıfken Bölge Toplantılarını başlatarak bu etkileşimin artmasına, ilişkilerin ve dayanışmanın güçlenmesine ortam yarattı. Kadın örgütlerinin kendi aralarındaki iletişimini yaygınlaştırmak ve güçlendirmek adına yaptığı çalışmalar arasında; Uçan Haber Dergisi, yerel ve ulusal olmak üzere radyo programları, Kedi Dili ve Masalın Eksik Yüzü adında televizyon programları, TRT’de yer alan birkaç programa danışmanlık yapmak ve Yerel Kadın Muhabirler Ağı bulunuyor.

​Uçan Süpürge’nin 2019 hedefleri arasında üniversite kadın çalışmaları ağları oluşturmak, dünyadaki kadın filmleri festivalleri buluşması, kadın yönetmen ve yapımcıların buluşması ve örgütlenme ağlarının kurulması, illere ve alanlara çıkarak ‘’Erken Yaşta ve Zorla Evlilikler İl Eylem Planlarının’’ anlatılması ve toplantıların izlenmesi, kadın örgütlerinin ihtiyaç analizi ve örgütlenme destekleri üzerine ortak toplantılar düzenlemek bulunuyor.

İbrahim Betil
Burak Ülman