Durukan Dudu


GİRİŞİM

Anadolu Meraları

Fellow seçİlme tarihi

2017


Durukan ve Anadolu Meraları, onarıcı tarım yöntemleriyle yetiştirilmiş hayvansal ürünleri şehirlerdeki bilinçli tüketici topluluklarıyla buluşturarak hem toprağı zenginleştiriyor hem de sürdürülebilir, sağlıklı ve adil üretim zincirleri oluşturuyor.​

Tarımsal üretimde uygulanagelen tekniklerin hemen hepsi her geçen yıl toprağın kalitesinin ve veriminin düşmesine ve besleyici olmayan besinlerin üretilmesine sebep oluyor. Sadece Türkiye’de her yıl 753 ton verimli toprak erozyonla yok oluyor, çölleşme büyük hızla artarken küçük çiftçiyi zor durumda bırakıyor.​

Durukan ve Anadolu Meraları ekibi tüm dünyada etkisi kanıtlanmış onarıcı tarım tekniklerini yerel ihtiyaçlar dahilinde yeniden tasarlıyor, bu tekniklerin en doğru biçimde uygulanması için bölgeye aşina deneyimli çiftçiler ile yeni çiftçileri bir araya getiriyor. Uygulamalar sonucunda karbon yeniden toprakta bağlanıyor, toprağın verimi artarken küresel iklim değişikliği yavaşlatılıyor. ​

Anadolu Meraları uygulama arazisinde son bir yılda 520 ton karbon toprağa gömüldü, bu Türkiye’de yaşayan 320 kişinin yıllık karbon salınımına denk geliyor. 2015 yılından beri 150 genç çiftçi adayı Anadolu Meraları eğitimlerine katıldı ve sonrasında bire bir danışmanlık aldı. Onarıcı tarım ile üretilen hayvansal gıdaların kent tüketicisine ulaştırılması için Safi Mera girişimi kuruldu ve aktive edildi.

Mehmet Atakan Foça
Uygar Özesmi