Burak Arıkan


GİRİŞİM

Graph Commons

Fellow seçİlme tarihi

2019


Burak ve Graph Commons (Türkçesiyle müşterek ağlar) karmaşık meseleler hakkında veri haritaları oluşturmayı, ilişki analizi yapmayı, ve paylaşmayı sağlayan açık bir internet platformu sağlıyor. Böylece, o konularla ilgilenen herkesin birlikte veri haritaları yaparak bütüncül bir görüşe sahip olmasına imkan veriyor.

Gözetim kapitalizminin aktörleri -büyük bilişim şirketleri ve devlet kurumları- halihazırda bireylerin hareketlerini takip ederek haritalar ve analizler yapıyorlar. Daha önce sadece bu aktörlerin kullanabildiği ağ bilimi yöntemlerini herkesin kullanabileceği hale getirerek erişime açtığımızda, kullanımın çeşitlendiğini ve sistematik toplumsal sorunlara odaklanıldığını görmeye başlıyoruz.

Graph Commons’ın 5 kıtada 25 binden fazla üyesi var, ve bu kullanıcılar çevre ihtilafları, ayrımcılık, insan hakları ihlalleri, göç, gıda krizi, geniş katılımlı işbirlikleri, topluluk yönetişimi, ekosistem haritalama ve daha birçok başka karmaşık konuda haritalama yapıyorlar. Bu kullanıcıların geliştirdiği Mülksüzleştirme Ağları, Suriyeli göçmenlere destek ağı, Amazon Ormanlarına zarar veren kamu-sermaye ağları gibi çalışmalar her ay 50 binden fazla tekil izleyiciye ulaşıyor ve onların harekete geçmesini sağlıyor. Graph Commons aracılığı ile topluluklar ve kurumlar kolektif karar verme süreçlerini hızlı ve etkili hale getiriyor.

Graph Commons şu anda farklı yerlerde farklı yapılara ait verileri, güvenli ve eşitlikçi bir şekilde birlikte-işler hale getirmek için çalışıyor. Böylelikle ilişkili olduğu halde kopuk kalan konuları bir arada ele almak kolaylaşacak. Verilerini birbirine bağlayabilen oluşumlar arasında dayanışma ve işbirliği güçlenecek.

Mine Ekinci
Hasan Zafer Elcik