Burak Ülman


GİRİŞİM

Başka Bir Okul Mümkün

Fellow seçİlme tarihi

2016


Burak ve BBOM, küresel değerler ve standartlarla uyumlu, kaliteli ve kar amacı gütmeyen bir eğitimi Türkiye’de herkes için erişilebilir kılmayı amaçlıyor.​

Türkiye eğitim sistemi, imkansızlıklar ve ideolojik gündemlerin şekillendirdiği devlet okulları ile eğitimin ve öğrencinin ticari bir ürüne indirgendiği ve ayrıcalıklı kesimlere hitap eden özel okullar arasında sıkışmış durumda. Dahası, her iki okul tipinde de öğrencileri tektipleştirici, ezber temelli, yeni çağa ayak uydurmaktan uzak eğitim yaklaşımları hakim.​

BBOM, odak noktasında çocuk olan, çevre dostu, demokratik ve kar amacı gütmeyen kooperatif okul modeli ile 2012’den beri İstanbul, İzmir, Ankara ve Çanakkale’deki okullarıyla başka bir okulun mümkün olduğunu gösteriyor. BBOM modelinin yaygınlaşması için devlet okulu öğretmenleri için açılan eğitimlere her yıl 2000’in üzerinde başvuru alınıyor, 150’nin üzerinde öğretmen katılıyor. BBOM sayıları 25.000’e varan velileri, eğitimcileri, yöneticileri ve diğer paydaşları ile Türkiye’de yenilikçi bir eğitim hareketinin bel kemiğini oluşturuyor. ​​

Burak ve BBOM önümüzdeki dönemde okul ve eğitim modellerini ilgilenen veli gruplarıyla açık kaynak olarak paylaşmayı, BBOM-daş öğretmen ve sınıflar ile geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyor. MEB ile imzalanan yeni protokolleri kapsamında Köyceğiz pilot seçilerek ilçedeki devlet okullarının BBOM okullarına dönüştürülmesi planlanıyor. ​

Halime Güner
Güneşin Aydemir