Bedriye Hülya


GİRİŞİM

B-Fit

Fellow seçİlme tarihi

2012


Bedriye ve b-Fit, spora erişim ve girişimciliği araç olarak kullanarak Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliğini ve kadınların güçlendirilmesini teşvik ediyor.​

Spor ve girişimcilik Türkiye’de geleneksel olarak erkeklere özgü alanlar olarak tanımlanıyor: spor mekanlarının %80’den fazlasını bilardo salonları, futbol sahaları ve vücut geliştirme salonları oluşturuyor.​​

b-Fit sadece kadınlara açık ve kadın dostu mekanlar yaratarak kadınlara spor yapma fırsatının yanında hayatlarının diğer alanlarında kullanabilecekleri çeşitli bilgi ve beceriler de kazandırıyor. Kadınlar tarafından kurulup işletilen b-Fit merkezleri kadınların hem kendi işlerini kurmaları hem de iş tecrübesi kazanmalarını sağlıyor.​​

Bedriye Hülya, başarılı franchise modeliyle b-Fit merkezlerini ülkede 200 farklı noktaya yaydı. Yüzlerce kadına – pek çoğuna ilk defa olmak üzere – girişimci olma ve iş hayatına katılma yolunu açtı; 400.000 kadına spor ve egzersiz yapma ve kendini geliştirme imkanları yarattı. ​

Bedriye, 2017’de kurduğu BizBizze platformu ile b-Fit tecrübesini damıtıp kadınların ister girişimcilik ister profesyonel hayat veya gönüllülük alanlarında hayata aktif katılımını sağlamayı amaçlıyor.​

İ. Renay Onur
Abdulhalim Demir