Abdulhalim Demir


GİRİŞİM

Temiz Giysi Kampanyası

Fellow seçİlme tarihi

2016


Abdulhalim ve Temiz Giysi, tekstil sektöründe temiz, insancıl ve çevre dostu tedarik zincirleri için uluslararası markalar, tüketiciler ve işçiler için optimum sonuçlar sağlayan model projeler geliştiriyor.​

Küresel çapta önemli bir tekstil merkezi olan Türkiye’de toplam imalatın %60’ından fazlası küçük ölçekli atölyelerde gerçekleştiriliyor. Denetimlerin yetersiz kaldığı bu atölyelerde kayıtdışı ve çocuk işçi çalıştırma ve sağlıksız çalışma koşullarına rastlanıyor.​​

Temiz Giysi bir yandan tüketicilerin ve tasarımcıların ürünlerinin çevresel ve insani boyuttaki maliyetini anlamalarını sağlayan kampanyalar düzenliyor, bir yandan daha sağlıklı üretim yöntemleri geliştiriyor, bir yandan da işçileri ve markaları birbirlerine karşı şeffaf olmaya teşvik ediyor. ​Abdulhalim ve ekibi yaratıcı kampanyalarıyla ölümcül bir solunum yolu hastalığı olan silikozise yol açan kot kumlama tekniğinin Türkiye’de tamamen bitmesini ve aynı işlemin daha sağlıklı yöntemlerle yapılmasını sağladı. Hugo Boss yönetimi ve işçileriyle çalışarak markanın tedarik zincirinin %95’ini şeffafça açıklamasını sağladı. 12.000 tekstil işçisine meslek hastalıkları ve sağlıklı çalışma koşullarıyla ilgili eğitim verdi. ​

Abdülhalim 2019’da çevresel ve insani açıdan yüzde yüz “temiz” şekilde üretim yapacak örnek bir kot firması kurmayı, böylece model bir tedarik zincirinin mümkün olduğunu sektöre göstermeyi ve sürdürülebilir bir iş modeli kurmayı planlıyor. Temiz Giysi ayrıca Bangladeş ve Mısır gibi diğer tekstil ülkelerinde de çalışmaya hazırlanıyor.​

Bedriye Hülya
Itır Erhart