İş Dünyası için ASHOKA

İlginç ama doğru: sosyal girişimcilere finansman sağlamak çok iyi bir iş fırsatı olabilir.

İş dünyasının desteği sistemleri nasıl değiştirir?

İş dünyası liderlerini sosyal girişimcilerle buluşturarak her iki tarafın da sosyal ve ekonomik etkilerini en yükseğe çıkarmalarını hedefliyoruz.

İş dünyası bilgi, beceri ve finansman olarak sosyal girişimcilere önemli destekler sağlarken, sosyal girişimciler yeni pazarlar, hedef gruplar ve çalışma şekilleriyle iş dünyasına bulunmaz bir inovasyon kaynağı sunuyor.

Fark Yaratan Yatırımlar

#HerkesFarkYaratabilir

Sosyal Girişimciler yatırımcılarla buluşuyor!

Amacı nedir?

Sosyal girişimleri potansiyel yatırımcılarla bir araya getirerek sürdürülebilir iş
modellerinin kurgulanması ve desteklenmesini amaçlıyoruz. Her iki tarafın, hem
sosyal hem de ekonomik etkilerini artırılması ve karşılıklı finansman- inovasyon
desteği iş modellerinin yaygınlaşmasını sağlıyoruz.

Yatırıma Hazır Sosyal Girişimler

Anadolu Meraları

E-Bursum

Çalışanın Sesi

Program Destekçilerimiz