Sample Text

[/kc_column]

Sample Text

[/kc_column_text][/kc_column]

Sample Text

Sample Text

[/kc_column_text][/kc_column]

Sample Text

Sample Text

Sample Text

[/kc_column_text][/kc_column]

ASHOKA Türkiye

[kc_empty_space height="20px" _id="3498826"]

Ashoka Türkiye insanların değişim yaratma becerilerine sahip olmalarında etkisi olan aktörleri bir araya getirir, destekler ve harekete geçirir. Böylece değişim yaratmanın bir değer olarak içselleştirilmesini ve yaygınlaştırılmasını sağlar. 

Hızla değişen ve giderek karmaşıklaşan bir dünyada yaşıyoruz. Bireyler ve kurumların bu hızlı değişikliklere ayak uyduramaması eşitsizlik, adaletsizlik ve iklim krizi gibi bireyleri ve toplumları etkileyen karmaşık sorunlara yol açıyor. Ashoka Türkiye olarak, mevcut sorunların karşısına herkesin, bütünün iyiliği için gerekli beceri ve değerlere sahip olduğu bir dünya yaratma vizyonuyla çıkıyoruz. Bu hayale ulaşmak için insanların değişim yaratma becerilerine sahip olmalarında etkisi olan aktörleri bir araya getiriyor, destekliyor ve harekete geçiriyoruz. Böylece Değişim Öncüsü rolünün içselleştirilmesini ve yaygınlaştırılmasını sağlıyoruz. 

Değerlerimiz

  • Girişimcilik: Bütünü görerek sorunları ve fırsatları tespit etmek, inisiyatif alarak çözümler sunmak. 
  • Özen: Davranışlarını, kendisini, diğerlerini ve bütünü gözetecek şekilde seçmek. 
  • Öğrenme ve Uyum: Deneme ve yanılmaya açık olmak. Deneyimlerden öğrenimler çıkarmak, yeni durumları hızla kavramak ve sürekli gelişim için kendine ve çevresindekilere alan açmak. 
  • Topluluk Tabanlı İşbirliği: Ortak hedeflere ulaşmak amacıyla topluluğu merkeze alarak birlikte çalışmak. 
  • Kapsayıcılık: Farklı arka planlara, görüşlere, yeteneklere veya kimliklere sahip olan herkesi ve bütünü içermek, kimsenin dışarıda kalmamasını sağlamak. 
  • Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik: Yapılan çalışmaları, bilgi birikimini, süreçleri, finansal durumunu, bağışların kullanımını tüm paydaşlarla açık bir şekilde paylaşmak ve her faaliyetin sorumluluğunu almak. 

Kurumsal Destekçiler

Probono Uzmanlık Desteği

Misyon

Herkesin fark yaratabileceği bir dünya inşa etmek için, önde gelen sosyal girişimcileri tespit etmek, desteklemek, çözüm modellerindeki inovasyonu benimsemek ve bu modelin yaygınlaşmasına katkı sağlamak.

Vizyon

Her bireyin toplumda fark yaratabildiği ve bunu başarmak için ihtiyaç duyduğu özgürlük ve desteğe sahip olduğu bir dünya yaratmak.

Ekibimiz

[/kc_column_inner]

[/kc_column_inner]

[/kc_column_inner]

[/kc_column_inner][/kc_row_inner]

Ashoka Türkiye Yönetim Kurulu

[/kc_column_inner]

[/kc_column_inner]

[/kc_column_inner]

[/kc_column_inner][/kc_row_inner]

Türkiye Denetim Kurulu

[/kc_column_inner]

[/kc_column_inner]

[/kc_column_inner][/kc_row_inner]

Ashoka Support Network Türkiye

Sosyal girişimciliğin ekonomik ve sosyal gelişme için temel araç olduğu fikrine katılan, her biri kendi alanında lider, 22 ülkeden +400 bireyin oluşturduğu Ashoka’nın küresel düzeydeki bireysel bağışçı ağı.

[/kc_column_inner]

[/kc_column_inner]

[/kc_column_inner]

[/kc_column_inner]

[/kc_column_inner][/kc_row_inner]

[/kc_column_inner]

[/kc_column_inner]

[/kc_column_inner]

[/kc_column_inner]

[/kc_column_inner][/kc_row_inner]

[/kc_column_inner]

[/kc_column_inner]

[/kc_column_inner][/kc_row_inner]

Ashoka Dostları

Sosyal girişimciliğe ilgi duyan üst düzey profesyonellerden oluşan, Ashoka
Türkiye’nin yerel düzeydeki bireysel bağışçı ağı.

[/kc_column_inner]

[/kc_column_inner][/kc_row_inner]

[kc_section full_width="stretch_row" _id="1376076"][/kc_section]

undefined

Gökalp Aslan
Canan İlter
Esra Topbaş Habbab
Sibel Yücesan
Ayşe Güçlü Onur

Zeynep Balcı
Nilüfer Durak
Ferruh Gürtaş
Arzu Ünal
Atıl Erken

Sample Text

[/kc_column_text][/kc_column]
[/kc_column#]
[/kc_column_text][/kc_column][/kc_row]