Çocuklar için ASHOKA

Değişen dünya koşullarında çocukların ve gençlerin; bugün ve gelecekte toplumsal sorunlara ilişkin sorumluluk alan, yenilikçi çözümler üreten, çevresine pozitif katkı sağlayan ve toplum yararı için çaba gösteren bireyler olmaları vizyonuyla çalışmalarımıza yön veriyoruz.

Çocukların ve gençlerin bulunduğu ev, okul gibi ortamlarda ve geniş çevrelerinde fark yaratan becerileri edinmeleri için desteklenmelerini önemsiyoruz.

Bu becerilerin hem birey hem de toplum için en az akademik beceriler kadar önemli olduğu bilincinin oluşturulması ve bu becerileri destekleyen yaklaşımların yaygınlaşması için; fikir liderleri, öğretmenler, ebeveynler, okul yöneticileri, üniversiteler, okullar ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yapıyor, yeni ağlar örüyor ve projeler geliştiriyoruz.

Fark yaratan beceriler nelerdir?

Ashoka “herkes fark yaratabilir” ilkesinden yola çıkarak, empati, ekip çalışması, liderlik, problem çözme, yaratıcılık becerilerini “fark yaratan beceriler” olarak  adlandırıyor.

Psikoloji disiplininde “sosyal ve duygusal öğrenme”, eğitim alanında farklı kaynaklarda “21. yüzyıl becerileri” ya da “yaşam becerileri” olarak da karşımıza çıkan bu yetkinlikleri Ashoka, fark yaratan beceriler olarak tanımlıyor.

Ashoka için fark yaratan becerileri edinmek, bu becerileri toplumsal dönüşüme katkı sağlamak için kullanmayı da kapsıyor.

logo_farkyaratan-1200x1200
fark-yaratan-ebeveynlik-logo

Fark Yaratan Sınıflar

#HerkesFarkYaratabilir

Eğitim ortamlarında ilk aşamada okul öncesinde ve ilkokullarda öğretmenleri, çocukların fark yaratan becerileri edinmeleri ve yaşama geçirmeleri için yenilikçi ve güçlendirici uygulamalarla destekliyoruz.

Proje, fark yaratan becerileri destekleyen sınıfiçi uygulama örneklerine erişmeyi, bu uygulamaları derleyip görselleştirmeyi ve yaygınlaştırmayı içeriyor.

Proje, öğretmenleri hem kendilerini hem de öğrencilerini güçlendirmek için kullanabilecekleri kaynaklarla buluşturuyor.

Fark Yaratan Sınıflar için uygulama örnekleri

Fark Yaratan Sınıflar için uzmanlardan ipuçları

Fark Yaratan Ebeveynlik

#HerkesFarkYaratabilir

Değişen dünya koşullarında çocukların; bugün ve gelecekte toplumsal sorunlara
ilişkin sorumluluk alan, yenilikçi çözümler üreten, çevresine pozitif katkı
sağlayan ve toplum yararı için çaba gösteren bireyler olmalarını önemsiyoruz.

Amacı?

Ashoka olarak herkesin doğru şekilde desteklendiğinde fark yaratabileceğini biliyoruz. 21. yüzyıl becerileri ya da “yaşam becerileri” olarak da karşımıza çıkan yetkinlikleri biz “fark yaratan beceriler” olarak tanımlıyoruz. Bizi miçin “fark yaratan beceriler”i edinmek, bu becerileri toplumsal dönüşüme katkı sağlamak, değişimi başlatmak için kullanmayı da kapsıyor. Ebeveynlerin büyük bir çoğunluğu akademik başarıya odaklanıp, bunları çocukların yaşları büyüdükçe önemsiz görebiliyor. Oysa bu becerilerin gelişimi çocukların akademik başarıları için de oldukça önemli akademik başarıları açısından büyük önem taşıyor.

Program Destekçilerimiz