Ashoka Fellowship Programı

Ashoka Fellowship Programı

#HerkesFarkYaratabilir

Küresel Ashoka Fellowship Programı, sosyal girişimcilerin bireysel olarak yarattıkları etkinin çok ötesinde fark yaratabildikleri dinamik bir iş birliği ve iletişim platformu!

Nedir?

Küresel Ashoka Fellowship Programı, 93 ülkede 3 bin 600’den fazla sosyal girişimciyi buluşturan, Ashoka’nın temel sosyal girişimci destek programıdır. Ashoka Fellowları 3 yıl boyunca maddi destek (ihtiyaç halinde), ömür boyu faydalanabildikleri pro-bono uzman destekleri ve küresel bir ağın parçası olma ayrıcalıklarını yaşarlar. Ashoka’nın uzun soluklu desteklerinin temelinde, sosyalgirişimci bireyin, vaktinin ve enerjisinin %100’ünü sosyal girişimine ayırarak, sosyal etkisini hızlı bir şekilde artırması fikri vardır.

Neden Farklı?
  • Kapasite geliştirme hizmetlerinden ayrışarak, sosyal girişimcinin sistem dönüşümü vizyonu ve araçlarını geliştirmesine odaklanır.
  • Proje, kurum veya program değil, birey odaklıdır. Pek çok Ashoka Fellowu seçildikleri projelerini büyüttükten sonra yenilerine başlamaktadır.
  • İlk üç senesi yoğunlaştırılmış olmak üzere ömür boyu devam eden, uzun soluklu bir destek programıdır.
  • Sağladığı destek sadece finansal veya sadece danışmanlık gibi tek bir alanda değil, pek çok alana yayılır.
  • Türkiye’de uluslararası bir network sağlayan tek sosyal girişimci destek programıdır.

Ashoka Fellowlarında Aradığımız Kriterler

Yeni Fikir

Ortada söz konusu sosyal sorunu kökünden yok edebilecek, mevcut müdahalelerden farklı, yenilikçi bir fikir var mı?

Sosyal Etki

Pilot düzeyde de olsa etkisini ortaya koyabilen, sistematik ve yaygın değişim potansiyeline sahip bir çalışma sunabiliyor mu?

Yaratıcılık

İster hayal kurarken, ister sorun çözerken, hayatın her alanında yaratıcılık sergiliyor mu?

Girişimcilik

Risk alma, yılmadan çalışma, zorlukları fırsata çevirme gibi girişimcilik özelliklerine sahip mi?

Etik Doku

Toplumda lider rol üstlenip büyük değişim sağlamayı amaçlayan bu kişi güven uyandırıyor mu? Attığı her adımda şeffaf ve etik davranıyor mu?

Seçim Süreci

Ön Araştırma

Masa başı araştırmalarını, yüzyüze görüşmeleri, saha ziyaretlerini ve referans kontrollerini kapsar.

Mülakat

Uluslararası Ashoka ağından bir uzman ile Fellow adayının görüşmesini içerir. Bu aşamayı geçen aday Jüri Paneli’ne katılmaya hak kazanır.

Jüri Paneli

Kişinin bölgesel dinamikler çerçevesinde anlaşılmasını amaçlayan bu adımda aday Türkiye’den alanlarında öncü isimlerle bire bir görüşmeler gerçekleştirir. Görüşmeler sonunda jüri bir araya gelip tartışarak kararını verir.

Ashoka Global Yönetim Kurulu Onayı

Bölgesel jüri panelinden geçen isimler Ashoka Global Yönetim Kurulu’ndaki uzmanlar tarafından değerlendirilir, bu adımı geçen aday Ashoka Fellow ilan edilir.