Sosyal girişimciler balık tutmayı öğretmekle yetinmeyip balık endüstrisini kökten değiştirmeyi hedefler."

Bill Drayton

Sosyal Girişimciler

Bedriye Hulya
Bedriye Hülya
B-Fit

Bedriye Hülya Türkiye’nin dört köşesine yayılmış 200’den fazla kadın merkeziyle yüzlerce kadına istihdam, 400.000 kadına ise spor imkânı sağlıyor.

muhammad-yunus-2
Muhammed Yunus
Grameen Bank
Muhammed Yunus geliştirdiği mikrokredi uygulaması ile milyonlarca kişinin yoksulluk döngüsünü kırmasını sağlıyor.
Tulin Akin
Tülin Akın
TABİT

Tülin Akın bir milyon küçük çiftçiye mobil telefon ve bilişim teknolojileri ile ulaşarak daha iyi bir tarım ve kırsal hayatı teşvik ediyor.

Paul Rice
Paul Rice
Fair Trade
Paul Rice Adil ticaret sertifikasyon yöntemi ile üretici ve tüketim arasındaki mesafeyi azaltıyor, daha adil bir uluslararası ticareti mümkün kılıyor.
abdulhalim demir
Abdulhalim Demir
Temiz Giysi Kampanyası Derneği

Abdülhalim, Türkiye tekstil sektöründeki yetersiz sağlık ve emniyet koşullarını, mesleki hastalıkları ve çocuk işçiliği konularını toplum gündemine getirmek için yurt içi ve dışında çalışmalar yürütüyor.

Itır Erhart&Renay Onur2 (Large)
Itır Erhart & Renay Onur
Adım Adım

Itır Erhart ve Renay Onur, 25 milyondan fazla bireyi spor yoluyla fark yaratıp bağışçılığa yönlendirirken, 30’un üstünde sivil toplum kuruluşunun daha şeffaf ve hesap verebilir olmaları için sistemler yaratıyor.

ercan-tutal
Ercan Tutal
AYDER

Ercan Tutal, 2002’den bu yana engellilerin sosyal yaşama tam ve eşit katılımını olanaklı kılan, uygunluk ve ulaşılabilirlik standartlarında öncü ve önder Alternatif Yaşam Derneği çatısı altında onlarca sosyal iş fikrini hayata geçiriyor.

Nebahat_Akkoc
Nebahat Akkoç
KAMER

Nebahat Akkoç, 1997’den bu yana Türkiye’nin 23 ilinde yüzbinlerce kadının insan hakları konusunda farkındalık kazanması ve dezavantajlı grupların istihdama katılması için çalışmalar yürütüyor.

abdullah oskay
Abdullah Oskay
Hayat Sende Derneği

Abdullah ve Hayat Sende, devlet korumasında yetişen çocuk ve gençler için temel yaşam becerilerini geliştirip güçlenebilecekleri bir platform sağlayarak topuma eşit ve fark yaratmaya hazır liderler olarak katılmalarını sağlıyor.

burak ulman
Burak Ülman
Başka Bir Okul Mümkün

Burak, Başka Bir Okul Mümkün Derneği (BBOM) ile birlikte Türkiye eğitim sisteminin problemlerine karşı ilk kez kendi çözüm önerilerini getiren ebeveynler, eğitimciler, öğrenciler, aktivistler ve girişimcilerden oluşan bir sivil katılım hareketi yaratıyor.

Atakan
Mehmet Atakan Foça
teyit.org

Sosyal medya ve dijital kanallarda giderek artan bilgi kirliliğini Türkiye’de medya okuryazarlığını artırmak için bir fırsat olarak kullanıyor. Yurttaşlar arasında yalan haberlere dair farkındalık uyandırılıyor, bireylerin doğrulama becerileri artırılıyor.

celal karadogan
Celal Karadoğan
Genç Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü

Celal Karadoğan ve kurucusu olduğu Genç Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü, engelli ve engelsiz gençlerin farklılıklarıyla var olabilecekleri, kendilerini ifade edebilecekleri ve güçlenebilecekleri bir alan yaratıyor.

halime guner
Halime Güner
Uçan Süpürge

1975’ten bu yana kadın hareketinin içerisinde yer alan, Halime Güner Kadından Sorumlu Devlet Bakanları’na danışmanlık yaptı. 1996 yılında Uçan Süpürge’yi kuran Güner, 2002 yılında Yerel Kadın Muhabirler Ağı projesini hayata geçirdi.

Ibrahim-Betil
İbrahim Betil
Toplum Gönüllüleri Vakfı

Dört okulun kuruculuğuna ek olarak , 8 yıl süreyle, yılda 07-14 yaş grubunda 150 000 çocuğun okul sonrası öğrenimlerine destek veren bir STK’nın kuruluşuna ve ülke genelinde yaygınlaşmasına öncülük yaptı.

mustafa sarı
Mustafa Sarı
Doğa Gözcüleri Derneği

Mustafa Sarı, dünyanın en büyük soda gölü olan Van Gölü'nün tuzlu-sodalı sularında yaşamaya alışmış inci kefalının korunarak kullanılması yönünde çaba harcıyor.

Nazi Ilicali_1
Nazmi Ilıcalı
Doğu Anadolu Tarımsal Üreticiler ve Besiciler Birliği

Kısa bir sürede, Doğu Anadolu Bölgesi’nin gelişmesinde önemli rol oynayan Doğu Anadolu Tarımsal Üreticiler ve Besiciler Birliği’ni (DATÜB) kurdu ve Genel Başkanı oldu. Bu birlik aracılığıyla, 3 yılda 12 ilden 3 bin çiftçiyi tek çatı altında topladı.

nevineracar
Nevin Eracar
Otistikler Derneği

Psikolog Nevin Eracar, toplum tarafından dışlanan zihinsel engelli çocukları yeni bir entegrasyon yöntemiyle eğiten ilk kişi oldu. Farklı doğan ve farklı hareket eden insanlarla bir arada yaşamanın yollarını topluma gösteren bu yaklaşımı uygulayarak sistematik bir değişim yarattı.

selma-demirelli
Selma Demirelli
Nilüfer Kadın Kooperatifi

Türkiye’de bir ilk olan kadın yapı kooperatifinin kuruluşuna öncülük eden Selma, 2002 yılında kurduğu Nilüfer Kadın Kooperatifi aracılığıyla kadın girişimciliğini destakleyerek, kadınların iş kurmalarını ve gelir getirici faaliyetlerde bulunmalarını sağladı.

serra titiz
Serra Titiz
Gelecek Daha Net

Serra Titiz ve Gelecek Daha Net, gençlerin akademik, kariyer ve hayat yolculuklarında kendileri için en doğru seçimleri yapmada ihtiyaç duydukları bilgi, beceri ve ilişkilere ulaşmalarını sağlayan bir platform işlevi görüyor.

sengulakcar
Şengül Akçar
Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı

Kadınlara yerel düzeyde örgütlenme modeli sunarak, sosyal ve ekonomik girişimlerine ve yerel kararlara dahil olma çabalarına kurumsal bir kimlik kazandırmak üzere kadın kooperatifleri fikrini geliştirdi.

yasar-adanali
Yaşar Adnan Adanalı
Mekanda Adalet Derneği

Mekanda Adalet Derneği ile farklı paydaşlar için bilgiler üreterek, farkındalığı yükselterek ve katılımcı modeller oluşturarak Türkiye'deki yıkıcı kentsel gelişim anlayışının arkasındaki olumsuz çevre politikalarını olumlu hale getirmek için çalışıyor.

zafer
Zafer Kıraç
Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği

Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST) sivil toplum örgütleri ve üniversitelerin cezaevlerine yönelik sosyal ve eğitsel programlar geliştirip uygulamalarını sağlayan bir platform işlevi görüyor.

Emrah
Emrah Kırımsoy
Çocuk Hakları

Farklı disiplinlerden uzmanlar ve kurumlarla işbirliği yaparak çocukları haklarının farkında olmaları ve seslerini duyurmaları için güçlendiriyor.

güney
Güney Haştemoğlu
Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı

Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı’nı kurarak Türkiye’de ilk kez ceza infaz sistemindeki çocukları gündeme taşıdı.

tanfer
Tanfer Dinler
Tarım Sigortaları

Tanfer Dinler faydalanıcı odaklı ve çok paydaşlı sigorta poliçe modelleriyle tarım sektörünün geleceğinin korunması ve kırsal nüfusta tam ekonomik vatandaşlığın sağlanmasının arkasındaki itici güç oldu.

uygar
Uygar Özesmi
Good4Trust.org

İçinde bulunduğumuz ekolojik krize son verebilmek adına good4trust.org ile türetim ekonomisi pratiklerini yaygınlaştırıyor.

durukan
Durukan Dudu
Anadolu Meraları

Onarıcı tarım tekniklerini yerel ihtiyaçlar dahilinde yeniden tasarlıyor, bu tekniklerin en doğru biçimde uygulanması için bölgeye aşina deneyimli çiftçiler ile yeni çiftçileri bir araya getiriyor.

Sosyal Girişimcilerde Aradığımız Kriterler

yeni fikir

Yeni Fikir

Ortada söz konusu sosyal sorunu kökünden yok edebilecek, mevcut müdahalelerden farklı, yenilikçi bir fikri var mı?

impact

Sosyal Etki

Pilot düzeyde de olsa etkisini ortaya koyabilen, sistematik ve yaygın değişim potansiyeline sahip bir çalışma sunabiliyor mu?

yaraticilik

Yaratıcılık

İster hayal kurarken, ister sorun çözerken, hayatın her alanında yaratıcılık sergiliyor mu?

girisimcilik

Girişimcilik

Risk alma, yılmadan çalışma, zorlukları fırsata çevirme gibi girişimcilik özelliklerine sahip mi?

ethic

Etik Doku

Toplumda lider rol üstlenip büyük değişim sağlamayı amaçlayan bu kişi güven uyandırıyor mu? Attığı her adımda şeffaf ve etik davranıyor mu?

search

Ön Araştırma

Masa başı araştırmalarını, yüzyüze görüşmeleri, saha ziyaretlerini ve referans kontrollerini kapsar.

meeting

Mülakat

Uluslararası Ashoka ağından bir uzman ile Fellow adayının görüşmesini içerir. Bu aşamayı geçen aday Jüri Paneli’ne katılmaya hak kazanır.

jury

Jüri Paneli

Kişinin bölgesel dinamikler çerçevesinde anlaşılmasını amaçlayan bu adımda aday Türkiye’den alanlarında öncü isimlerle bire bir görüşmeler gerçekleştirir. Görüşmeler sonunda jüri bir araya gelip tartışarak kararını verir.

envelope-front-with-stamp

Global Yönetim Kurulu Onayı

Bölgesel jüri panelinden geçen isimler Ashoka Global Yönetim Kurulu’ndaki uzmanlar tarafından değerlendirilir, bu adımı geçen aday Ashoka Fellow ilan edilir.

Destek Programları

ashoka_logo_bluetree_nobackground

Ashoka Fellowship

88 ülkede 3500’den fazla sosyal girişimciyi buluşturan, Ashoka’nın temel sosyal girişimci destek programı Ashoka Fellowship ile desteklenen Ashoka Fellowları 3 yıl boyunca maddi destek (ihtiyaç halinde), ömür boyu faydalanabildikleri pro-bono uzman destekleri ve küresel bir ağın parçası olma ayrıcalıklarını yaşıyor.

EDITTEDashoka_logo_bluetree_nobackground-150×150

ChangemakerXchange

İstanbul çıkışlı küresel genç sosyal girişimci ağı ChangemakerXChange, 2012’den beri 70 ülkeden 300 genç sosyal girişimciyi uluslararası zirvelerde buluşturuyor, proje ortaklıkları geliştirmeleri için mikro-hibelerle destekliyor.

HIZLANFARKYARAT_LOGO2 (1)

Hızlan Farkyarat

SAP Türkiye ortaklığıyla 2015 yılından beri dezavantajlı gençleri güçlendirmeyi amaçlayan 10 genç sosyal girişimciyi destekleyen proje kapsamında, 2017'den itibaren üniversitelerde sosyal girişimciliğin yaygınlaşması için çevrimiçi araçlar geliştiriliyor.

3 Temel Destek

finansman-baslangic

Maddi Destek

Ashoka Fellow’ları ihtiyaç halinde üç yıl sürecek bir maddi destekten faydalanır, böylelikle tüm zaman ve enerjilerini girişimlerini inşa etmeye yönlendirebilirler. Maddi destek miktarı yaşanan yerdeki yaşam masraflarına göre belirlenir ve ortalama bir sivil toplum kuruluşu çalışanı maaşına denk düşer.

probono isbirlikleri

Probono Danışmalık Destekleri

Ashoka, sosyal girişimcileri alanında uzman şirket ve kurumlarla eşleştirerek profesyonel danışmanlık ve hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanmalarını sağlar. Söz konusu profesyonel destek yasal danışmanlık, PR ve medya hizmetleri, stratejik danışmanlık, etki analizi, kurumsal gelişimden etkinlik organizasyonuna geniş bir yelpazeye yayılır.

sosyal girisimci destekleme programlari

Küresel Ağ Etkisi

Sosyal girişimciler Ashoka fellowship programına seçildikten sonra zengin yaratıcılık ve işbirliği fırsatları sunan küresel Ashoka ağının bir parçası olur. Ortak kimlik, değerler, amaçlar ve yöntemlerle birbiriyle ilişkilenen Ashoka sosyal girişimcileri birbirlerinden destek, tavsiye, ilham alır, sosyal değişim için birlikte çalışır.