Ashoka Çocuklar için Farkyaratan Beceriler Programı

Vizyonumuz; değişen dünya koşullarında çocukların

ve gençlerin, bugün ve gelecekte toplumsal sorunlara ilişkin

sorumluluk alan, yenilikçi çözümler üreten, topluma pozitif katkı sağlayan ve ortak iyi için mücadele eden bireyler olmaları.

Değişen dünya koşullarında çocukların ve gençlerin; bugün ve gelecekte toplumsal sorunlara ilişkin sorumluluk alan, yenilikçi çözümler üreten, çevresine  pozitif katkı sağlayan ve toplum yararı için çaba gösteren bireyler olmaları vizyonuyla çalışmalarımıza yön veriyoruz. Bu doğrultuda, çocukların ve gençlerin bulunduğu ev, okul gibi ortamlarda ve geniş çevrelerinde farkyaratan becerileri edinmeleri için desteklenmelerini önemsiyoruz ve bu doğrultuda işbirliği yapıyor ve projeler yürütüyoruz.

 

Farkyaratan Beceriler

Ashoka “herkes fark yaratabilir” ilkesinden yola çıkarak, empati, ekip çalışması, liderlik, problem çözme, yaratıcılık becerilerini “farkyaratan beceriler” olarak tanımlıyor. Psikoloji disiplininde “sosyal ve duygusal öğrenme”, eğitim alanında farklı kaynaklarda “21. yüzyıl becerileri” ya da “yaşam becerileri” olarak da karşımıza çıkan bu yetkinlikleri Ashoka, farkyaratan beceriler olarak tanımlıyor. Ashoka için farkyaratan beceriler, yalnızca bu beceriyi edinmiş olmayı değil, bu becerileri toplumsal dönüşüme katkı sağlamak için kullanmayı da kapsıyor.

Ashoka  Çocuklar için Yenilikçi ve Güçlendirici Yaklaşımlar Programı

 Ashoka Çocuklar için Farkyaratan Beceriler Programı

kapsamında, bu becerilerin en az akademik beceriler kadar önemli olduğu bilincinin oluşturulmasıçin; fikir liderleri, öğretmenler, ebeveynler, okul yöneticileri, (kamu otoriteleri), üniversiteler, okullar ve sivil toplum kuruluşları ile işbirlikleri kuruyor, yeni ağlar örüyor ve projeler geliştiriyoruz.

Farkyaratan Sınıflar – Eğitimde Yenilikçi ve Güçlendirici Yaklaşımlar Projesi

2017 yılında Ashoka Çocuklar için Farkyaratan Beceriler Programı kapsamında başlattığımız Farkyaratan Sınıflar Projesi’nde ise amacımız, eğitim/öğrenme ortamlarında -ilk aşamada ilkokullarda- öğretmenleri; çocukların farkyaratan becerileri edinmeleri ve yaşama geçirmeleri için yenilikçi ve güçlendirici uygulamalarla desteklemek. Proje, farkyaratan becerileri destekleyen sınıf içi uygulama örneklerine erişmeyi, bu uygulamaları derleyip görselleştirmeyi ve yaygınlaştırmayı içeriyor. Projede, öğretmenler, hem kendilerini hem de öğrencileri güçlendirecek kaynaklarla buluşacaklar.