Yaşar Adnan Adanalı

Mekanda Adalet Derneği ile farklı paydaşlar için bilgiler üreterek, farkındalığı yükselterek ve katılımcı modeller oluşturarak Türkiye’deki yıkıcı kentsel gelişim anlayışının arkasındaki olumsuz çevre politikalarını olumlu hale getirmek için çalışıyor.


GİRİŞİM

Mekanda Adalet Derneği

Fellow seçİlme tarihi


Emrah Kırımsoy
Serra Titiz