Uygar Özesmi

İçinde bulunduğumuz ekolojik krize son verebilmek adına good4trust.org ile türetim ekonomisi pratiklerini yaygınlaştırıyor.


GİRİŞİM

Good4Trust.org

Fellow seçİlme tarihi


Durukan Dudu
Tanfer Dinler