Tanfer Dinler

Tanfer Dinler faydalanıcı odaklı ve çok paydaşlı sigorta poliçe modelleriyle tarım sektörünün geleceğinin korunması ve kırsal nüfusta tam ekonomik vatandaşlığın sağlanmasının arkasındaki itici güç oldu.


GİRİŞİM

Tarım Sigortaları

Fellow seçİlme tarihi


Uygar Özesmi
Güney Haştemoğlu