Mesut Keskin

Öğrencilerin eğitim hayatlarında zorluk yaşamasının en önemli nedeni olan ekonomik kaynağa ulaşımın kısıtlı olması, kısıtlı olan bu kaynağa ulaşan birçok öğrencinin ise adil dağıtılamayan bu kaynaktan yararlanamaması sorunundan yola çıkarak eğitim finansmanını ulaşılabilir kılmayı ve “Eğitimde Fırsat Eşitsizliği” sorununu minimize etmeyi hedefliyor.


GİRİŞİM

e-Bursum

Fellow seçilme tarihi

2018


Hasan Zafer Elcik
Huriye Göncüoğlu