Mehmet Atakan Foça

Sosyal medya ve dijital kanallarda giderek artan bilgi kirliliğini Türkiye’de medya okuryazarlığını artırmak için bir fırsat olarak kullanıyor. Yurttaşlar arasında yalan haberlere dair farkındalık uyandırılıyor, bireylerin doğrulama becerileri artırılıyor.


GİRİŞİM

teyit.org

Fellow seçilme tarihi

2018