Hacer Foggo


GİRİŞİM

Çimenev

Fellow seçİlme tarihi

2015


Hacer ve ekibi model toplum merkezleri oluşturarak yoksulluk çemberinde sıkışmış dezavantajlı gençleri sosyal aktivitelerle buluşturuyor, eğitimlerine katkıda bulunacak akran gruplarında yer almalarını sağlayarak topluma entegre ediyor. Böylece uzun vadede yoksulluk ve suç oranlarında düşüşü hedefliyor. ​

Türkiye’de Romanlar (4 milyon kişi)ve mülteciler (4 milyon kişi) gibi yerleşmiş yoksulluğun görüldüğü toplumsal grupların sürdürülebilir gelir kaynaklarına erişebilmesi ve sosyal hayata entegre olabilmesi için eğitim seviyesinin artırılması şart iken çoğu çocuk ailesinin sosyo ekonomik durumu sebebiyle eğitimini yarıda bırakıyor. ​

​Çimenev’de çocukların yüksek yararı ve katılımı gözetilerek hazırlanan bireysel programlar ve ailelerin, okulun ve yerel yönetimlerin desteğiyle yürütülen ortak çalışmalar ile bütüncül bir gelişim ortamı yaratılıyor. Formel ve enformel alanlarda eğitimler alan çocukların okula devam oranları artıyor, suça katılım oranları düşüyor.

Nebahat Akkoç
Tülin Akın