Güneşin Aydemir


GİRİŞİM

Buğday Derneği

Fellow seçİlme tarihi


​Güneşin ve Buğday Derneği, Doğal kaynakların hızla tüketildiği, çevre kirliliğinin rekor seviyelere geldiği çağımızda yeme içme alışkanlıklarımızın doğal kaynaklara etkisini yakından inceliyor, çevreciler ve yerel halklar için bir şemsiye platform işlevi görüyor. ​

Buğday Derneği, son 20 yılda Türkiye’nin en büyük yerel tohum arşivcisi, çevre savunucusu, ekolojik ürün takas ağı haline geldi. ​Aile çiftçiliğinin yok olma seviyesine geldiği, büyük şehirlerdeki gıda tüketiminin uluslar arası firmalar tarafından domine edildiği günümüzde birçok şehirli yurttaş yediği gıdanın kaynağına dair fikir sahibi olmadığı gibi bu gıdaları bilinçsizce tüketmek veya israf etmekte bir beis görmüyor. ​

Ekoloji kampları, ekolojik ürün pazarları, yerel ve adil üretim ağlarıyla Buğday Hareketi tüm Türkiye’nin bir numaralı ekolojik paylaşım platformu haline geldi. Buğday Derneği hiçbir aşamasında çevre ve insan sağlığına zarar vermeyen sürdürülebilir tarım yöntemlerinin yaygınlaştırılması; geleneksel süreçteki üretimlerin korunması, sürdürülmesi; yerleşimleri, üretim ve tüketimleri ile yaşamları doğayla uyum içinde olan insan topluluklarının varlıklarının sürdürülmelerine katkıda bulunulması; bu alanda yaşayan örneklerin desteklenmesi, yeni örnekler oluşturulması ve bu örneklerin sürdürülebilir hale gelmelerinin desteklenmesi yolunda projeler yürütüyor.​

Türkiye’nin dört bir yanında 60’ı aşkın TaTuTa (Tarım, Turizm, Takas) çiftliğiyle, kentlerdeki ekolojik pazarlarıyla, 155 çeşidi aşkın miraslık tohumlarıyla Buğday Derneği ekoloji alanında yeni çalışmaya başlayan gençlerden, alana yıllardır katkı sunan tecrübelilere kadar ortak bir çatı olmaya devam ediyor. ​

Burak Ülman
Nebahat Akkoç