Ercan Tutal


GİRİŞİM

Ayder

Fellow seçİlme tarihi

2003


Engelsiz bir Türkiye hayaliyle kurulan AYDER çatısı altında 2002’den beri ortaya çıkan Düşler Akademisi, Düşler Mutfağı, Social Inclusion Band ve EYLAB gibi sosyal girişimler sayesinde fiziksel/zihinsel engelli tüm bireyler ve ailelerinin sosyal hayata katılımını artıracak projeler gerçekleştiriliyor.  ​

Türkiye’de 10 milyona yakın kişinin fiziksel veya zihinsel engeli var. Bu kişiler ve aileleri tüm nüfusun %50’sini oluşturmasına rağmen halen ihtiyaçlarına uygun sosyalleşme, eğitim ve istihdam alanlarının eksikliğini çekiyorlar. Toplumsal önyargılardan da çekinen bu toplum genellikle evlere hapsoluyor ve görmezden geliniyor. ​

AYDER çatısı altında yürütülen projelerle engelli gençler ve aileleri spor, müzik, terapi gibi alanlarda eğitim alabilirken Düşler Mutfağında sunulan istihdam olanaklarından faydalanarak gelir elde edebiliyor. EYLAB ile engellilerin evden dışarı çıkarken en çok ihtiyaç duyduğu çözümler için mobil uygulamalar geliştiriliyor, çağa uygun Türkçe engellilik içerikleri yaratılıyor. ​​

AYDER bünyesinde şimdiye kadar 10,000 saatin üzerinde eğitim gerçekleştirildi, binlerce gönüllü Düşler Akademisinde çalışarak vizyona katkıda bulundu. Aile ce Sosyal Politikalar Bakanlığından UNDP’ye kadar birçok kurum AYDER modelini örnek alan mekanizmalar oluşturdu. Ercan Tutal Ashoka Fellow olduktan sonra çalışma modelini İtalya, Fransa, Cezayir ve Fas gibi birçok ülkeye yayarak milyonlarca engelli gencin hayatını etkiledi.​

Bedriye Hülya
Abdulhalim Demir