Emrah Kırımsoy


GİRİŞİM

Gündem Çocuk Derneği

Fellow seçİlme tarihi


Farklı disiplinlerden uzmanlar ve kurumlarla işbirliği yaparak çocukları haklarının farkında olmaları ve seslerini duyurmaları için güçlendiriyor.

Güney Haştemoğlu
Yaşar Adnan Adanalı