Emrah Kırımsoy

Farklı disiplinlerden uzmanlar ve kurumlarla işbirliği yaparak çocukları haklarının farkında olmaları ve seslerini duyurmaları için güçlendiriyor.


GİRİŞİM

Gündem Çocuk Derneği

Fellow seçİlme tarihi


Güney Haştemoğlu
Yaşar Adnan Adanalı