Durukan Dudu

Onarıcı tarım tekniklerini yerel ihtiyaçlar dahilinde yeniden tasarlıyor, bu tekniklerin en doğru biçimde uygulanması için bölgeye aşina deneyimli çiftçiler ile yeni çiftçileri bir araya getiriyor.


GİRİŞİM

Anadolu Meraları

Fellow seçİlme tarihi


Mehmet Atakan Foça
Uygar Özesmi