Azize Leygara


GİRİŞİM

Çocuklar Aynı Çatının Altında

Fellow seçİlme tarihi

2014


Azize ve Çocuklar Aynı Çatının Altında Derneği (ÇAÇA), zorunlu göçle Güneydoğu kentlerinin eteklerine yerleşmiş ailelerin çocuklarıyla yerel, çocuk odaklı ve toplum temelli çalışmalar yürütüyor.

Geçmişteki silahlı çatışmalar sebebiyle  1 milyondan fazla insanın yer değiştirmek zorunda kaldığı Güneydoğu Anadolu’da, aşırı yoksulluk, sosyal hizmet eksikliği ve şiddet olayları sebebiyle ortalama 6-7 çocuklu aileler çocuklarına yeterince bakamıyorlar. Okula devam edemeyen çocuklar, aileleri tarafından ekonomik bir varlık olarak görülüyor ve  çalışmaya zorlanıyorlar; bunun sonucunda ise her türlü sömürüye açık hale gelebiliyorlar.

Azize ve Çocuklar Aynı Çatının Altında Derneği (ÇAÇA), çalışmalarıyla bir yandan çocukların özgüven sahibi, sosyal ve iletişim becerileri gelişmiş bireyler olmalarını, diğer yandan da sokakta çalışmayıp eğitim hayatlarına devam etmelerini sağlıyor.  Çocukların evlerine yapılan düzenli hane ziyaretleri ile aileler bilinçlendiriliyor ve yoksulluk ve şiddet sarmalından çıkmalarına yardımcı olacak sivil toplum kuruluşları ve devlet kurumlarıyla iletişime geçiriliyor.

ÇAÇA’nınbütüncül yaklaşımı ve çabalarının Diyarbakır’da sokakta çalışan çocuk sayısının 2009-2014 yıllarında 3000’den 700’e inmesinde önemli bir etkisi oldu. Her yıl Benusen’de1500 çocuk ve 200 aileye ulaşan ÇAÇA 2009-2014 yıllarında , bölgenin diğer dört ilini de içerecek şekilde, STK’larda gençler ve çocuklarla çalışan uzmanlardan oluşan 50+ kişilik bir destek ağı oluşturdu.

ÇAÇA’nın2019 planları arasında, toplum temelli çalışmalarını derinleştirmek ve çevre illere yaymak bulunuyor.

Nazmi Ilıcalı
İbrahim Betil