Azize Leygara


GİRİŞİM

Çocuklar Aynı Çatının Altında

Fellow seçİlme tarihi


Azize Leygara ve kurucularından olduğu Çocuklar Aynı Çatının Altında Derneği (ÇAÇA), zorunlu göçle Güneydoğu kentlerinin eteklerine yerleşmiş ailelerin çocuklarıyla yerel, çocuk odaklı ve toplum temelli çalışmalar yürütüyor. ÇAÇA, çalışmalarıyla bir yandan çocukların özgüven sahibi, sosyal ve iletişim becerileri gelişmiş bireyler olmalarını, diğer yandan da sokakta çalışmayıp eğitim hayatlarına devam etmelerini sağlıyor. Çocukların evlerine yapılan düzenli hane ziyaretleri ile aileler bilinçlendiriliyor ve yoksulluk ve şiddet sarmalından çıkmalarına yardımcı olacak sivil toplum kuruluşları ve devlet kurumlarıyla ilişkiye geçiriliyor.

Nazmi Ilıcalı
İbrahim Betil